Espazos e materiais

Os nosos espazos e materiais están pensados ​​para acoller e potenciar a expresividade dos máis pequenos. Entendemos a sala de terapia como un lugar de encontro pensado para favorecer o vínculo e o xogo espontáneo; é o marco no que o neno pode explorar, descubrir e manifestar o seu potencial a través do movemento e da apertura aos demais.

Os elementos e materiais postos a disposición facilitan a experimentación sensoriomotriz, o movemento, a acción, o diálogo e a representación, actividades significativas que a través do pracer do xogo permiten integrar as sensacións corporais, os aspectos cognitivos, emocionais e relacionais, desenvolvendo a propia identidade.